Kategória

Úradné záležitosti

Výpočet materskej

Na to, aby žene vznikol nárok na materský príspevok musí odpracovať 2 roky resp. dva roky si odvádzať do sociálnej poisťovne odvody. Ak ale žena neodpracovala ani jediný deň vzniká jej aj napriek tomu nárok na materský príspevok, a to vo…