Kategória

Úradné záležitosti

Materský príspevok v roku 2016

Od 1.januára 2016 sa zvyšuje materský príspevok zo súčastných 65% na 70% vymeriavacieho základu ženy.  Zo zvýšenia sa môžu tešiť aj tie ženy, ktoré na materskú nastúpili ešte počas roka 2015 a na materský príspevok majú nárok aj v roku…

Prídavok na dieťa

Výška prídavku na dieťa sa postupne zvyšuje, avšak stále je to žalostne nízka suma, za ktorú dokáže mamička kúpiť pre dieťatko akurát tak jeden balík plienok, jeden sunár a jedno veľmi lacné tričko. Výška prídavku na dieťa je pre rok 2015…

Rodičovský príspevok

Na rodičovský príspevok má nárok každá mamička, ktorá prestane poberať materskú, teda po 34.týždni (pri narodení jedného dieťaťa) resp. po 43.týždni (v prípade ak sa narodia dvojičky či viac detí naraz) od nástupu na materskú. Výška…

Výpočet materskej

Na to, aby žene vznikol nárok na materský príspevok musí odpracovať 2 roky resp. dva roky si odvádzať do sociálnej poisťovne odvody. Ak ale žena neodpracovala ani jediný deň vzniká jej aj napriek tomu nárok na materský príspevok, a to vo…