Rodičovský príspevok

0 464

Na rodičovský príspevok má nárok každá mamička, ktorá prestane poberať materskú, teda po 34.týždni (pri narodení jedného dieťaťa) resp. po 43.týždni (v prípade ak sa narodia dvojičky či viac detí naraz) od nástupu na materskú. Výška rodičovského príspevku nie je závislá od toho koľko žena zarábala, pretože je stanovená fixne. Rozdiel je len v tom, či žena privedie na svet počas jedného pôrodu jedno dieťa alebo ich privedie na svet viac.

V prípade pôrodu jedného dieťa je výška rodičovského príspevku v roku 2015 stanovená na sumu 203,20 €, pri dvojičkách je to suma 254 €, v prípade trojičiek či viacerých detí z jedného tehotenstva je to suma 304,80 €.

Rodičovský príspevok môže rodič poberať do 3.roku veku dieťaťa, prípadne do veku 6.rokov ak má dieťa vážnu chorobu.

O rodičovský príspevok treba požiadať. Nie je vyplácaný automaticky.

Po skončení vyplácania materskej je potrebné ísť na sociálnu poisťovňu, kde vydajú potvrdenie o tom, odkedy dokedy žena poberala materskú. Následne s potvrdením treba ísť na úrad práce.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.