Výpočet materskej

0 704

Na to, aby žene vznikol nárok na materský príspevok musí odpracovať 2 roky resp. dva roky si odvádzať do sociálnej poisťovne odvody. Ak ale žena neodpracovala ani jediný deň vzniká jej aj napriek tomu nárok na materský príspevok, a to vo výške 276 € pri 31-dňovom mesiaci.

O výške materského príspevku informuje ženu (budúcu mamičku) sociálna poisťovňa v doporučenom liste po tom, ako jej lekár (gynekológ) vystaví potvrdenie, ktoré je potrebné zaniesť do pobočky sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa následne zistí, či a koľko rokov má budúca mamička odpracované a podľa príjmu za posledných 12 kalendárnych mesiacov vypočíta sumu, ktorá prislúcha mamičke na každý deň v mesiaci.

Jednoducho povedané, ak má mesiac 31 dní dostanete v danom mesiaci 65% z hrubej mzdy, ktorú ste poberali u zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa výšku príspevku prepočíta na kalendárne dni, čiže v každom mesiaci bude výška príspevku iná, najvyššiu, teda plnú 65% výšku sumy matka dostane počas mesiaca, ktorý má 31.kalendárnych dní.

Jednoduchý príklad – ak bola Vaša hrubá mesačná mzda 1000 € dostanete v mesiaci, ktorý má 31 dní dávku od sociálnej poisťovne vo výške 650 €.

Výška materského príspevku nie je každý mesiac rovnaká, nakoľko sa počíta podľa počtu kalendárných dní, čiže v mesiaci február, ktorý má len 28 dní dostanete len alikvotnú čiastku (pri hrubej mzde 1000 € to predstavuje čiastku 587 €).

Treba však povedať, že sociálna poisťovňa stanovila aj maximálnu hornú hranicu na vyplácania materského príspevku vo výške 819 € v mesiaci, ktorý má 31 dní, takže žena, ktorá zarábala napríklad 2000 € mesačne nedostane 65% z danej sumy, ale len maximálne 819 € (je to smutné, ale žiaľ je to tak nastavené….).

Materský príspevok poberá žena od nástupu na materskú dovolenku (zvyčajne 6 týždňov od plánovaného termínu pôrodu bábätka), celkovo 34 resp. 43 týždňov v závislosti od počtu narodených detí. Ak žena porodí jedno dieťa, vzníká jej nárok na príspevok počas 34 týždňov, pri 2 a viac deťom je to počas 43.týždňov.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.