Daňový bonus na dieťa

0 349

Akú sumu dostanete a čo ovplyvňuje jej výšku?

Pojem daňový bonus býva často skloňovaný najmä pri ročnom zúčtovaní či výpočte mesačnej čistej mzdy. Čo sa však za týmto spojením skrýva a čo všetko ho ovplyvňuje?

Čo je to daňový bonus?

Daňový bonus sa vzťahuje ku § 33 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Ide o nástroj štátu ovplyvňujúci čistý príjem zamestnancov či daňovú povinnosť podnikateľov, ktorí sa starajú o vlastné alebo zverené deti. Ide teda o sumu, ktorú je možné odpočítať z vypočítanej dane z príjmov a tým daň znížiť, a tak zvýšiť čistý príjem zamestnanca či znížiť daň z príjmov u SZČO a živnostníkov.

Kto má nárok na daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus sa týka osôb starajúcich sa o zverené dieťa, a teda rodiča alebo inej osoby vykonávajúcej túto starostlivosť. Daňový bonus si nárokuje vždy iba jeden rodič, a to aj v prípade, že obaja rodičia spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňového bonusu. Rodičia sa musia dohodnúť, kto si bude daňový bonus uplatňovať. Pri komplikáciách s dohodou sa uplatňuje postupnosť: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Nárok vzniká týmto osobám:

  • zamestnancovi s príjmami podľa §5 zákona o dani z príjmov (tzv. závislá činnosť)

  • podnikateľovi- fyzickej osobe, resp. SZČO, s príjmom podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov

Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa v mesačnej mzde alebo naraz v ročnom zúčtovaní dane prípadne podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. SZČO si môže uplatniť daňový bonus iba v ročnom daňovom priznaní k dani z príjmov.

Na aké deti je možné nárokovať daňový bonus?

Nárok si môže nárokovať každý daňovník, ktorý žije v spoločnej domácnosti s vyživovaným dieťaťom. Dieťa môže byť vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušných orgánov alebo aj dieťa druhé z manželov, ktoré sa klasifikuje ako nezaopatrené dieťa.

Kedy daňový nárok vzniká?

Pokiaľ ide o dieťa vlastné, nárok na daňový bonus vzniká narodením dieťaťa. Zaniknúť môže až vo veku 25 rokov, a to vtedy, ak dieťa navštevuje strednú a následne vysokú školu.

Ak daňovník prevzal dieťa do opatery nahrádzajúcej starostlivosť rodičov schválenej príslušnými orgánmi, vzniká mu nárok na daňový bonus od mesiaca, v ktorom bolo dieťa prevzaté do starostlivosti.

Aká je výška daňového bonusu?

Od roku 2023 sa situácia ohľadom daňového bonusu zmenila. Na získanie daňového bonusu stačí mať uvedené príjmy v akejkoľvek výške. Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnosti s daňovníkom predstavuje sumu 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo vek 18 rokov alebo 140 eur, ak dieťa nedovŕšilo vek 18 rokov. Samozrejme všetko záleží od Vášho mesačné príjmu. Pri nízkych príjmoch vám bonus nebude vyplatený v plnej výške! Ak zarábate minimálnu mzdu, žiaľ maximálnu výšku daňového bonusu nezískate!

Ak máte 1 dieťa a chcete získať bonus v plneej výške 140 € musí byť vaša mesačná mzda minimálne 900 €.

Ak máte 2 deti a chcete získať 140 € na každé dieťa čiže 280 € musí byť vaša mesačná mzda 1.200 € .

Pri 3 deťoch by maximálny bonus čiže 140 x 3 predstavoval sumu 420 € a vaša mzda by musela byť 1.500 € .

Čiže realita je žiaľ taká, že väčšina slovenských domácnosti si uplatní oveľa nižší bonus ako si predstavovali, žiaľ 🙁

Daňový bonus nie je pre všetkých rovnaký

Avšak nie každý dostane bonus v plnej výške. Všetko závisí od čiastkového základu dane z uvedených príjmov a jeho percenta.

Čiastkový základ dane je u zamestnanca čistá mzda a u SZČO podnikateľské príjmy, od ktorých sa odrátajú daňové výdavky.

Ak je percento čiastkového základu dane daňovníka vyššie ako žiadaná suma, dostane daňovník bonus v plnej výške. Ak však je suma čiastkového základu dane nižšia, tak je bonus vyplatený iba do výšky vypočítaného percenta, podľa tabuľky:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit čiastkového základu dane

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %

Zdroj obrázkov:

1. pu_kibun/Shutterstock.com

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.