Kategória

Úradné záležitosti

Materská v roku 2017

Milé mamičky, ale aj budúce mamičky, máme pre Vás dobrú správu. Vláda schválila zvýšenie materského až na 75% vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta z hrubej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok. Mamičky tak budú po novom dostávať…

Rodičovský príspevok v roku 2017

Z novely zákona, ktorú schválila vláda na svojom poslednom zasadaní v roku 2016 dňa 14.decembra vyplýva, že sa zvýši rodičovský príspevok. Návrh na zvýšenie rodičovského príspevku predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,…

Prídavok na dieťa v roku 2017

Na základe rozhodnutie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, a samozrejme, keďže naša vláda nerozhodla inak, aj v roku 2017 zostáva výška prídavku na dieťa nezmenená, a teda činí sumu 23,52€ . Prídavok na dieťa predstavuje…

Materský príspevok v roku 2016

Od 1.januára 2016 sa zvyšuje materský príspevok zo súčastných 65% na 70% vymeriavacieho základu ženy.  Zo zvýšenia sa môžu tešiť aj tie ženy, ktoré na materskú nastúpili ešte počas roka 2015 a na materský príspevok majú nárok aj v roku…

Prídavok na dieťa

Výška prídavku na dieťa sa postupne zvyšuje, avšak stále je to žalostne nízka suma, za ktorú dokáže mamička kúpiť pre dieťatko akurát tak jeden balík plienok, jeden sunár a jedno veľmi lacné tričko. Výška prídavku na dieťa je pre rok 2015…

Rodičovský príspevok

Na rodičovský príspevok má nárok každá mamička, ktorá prestane poberať materskú, teda po 34.týždni (pri narodení jedného dieťaťa) resp. po 43.týždni (v prípade ak sa narodia dvojičky či viac detí naraz) od nástupu na materskú. Výška…