Príspevok pri narodení dieťaťa

0 543

Ide o jednorázový príspevok, ktorý vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny matke, ktorá dieťaťa porodila. Príspevok sa poskytuje za účelom zabezpečiť nevyhnuté potreby pre novorodenca. O príspevok pri narodení dieťatka má nárok každý rodič pri prvých 3 deťoch (o príspevok žiada matka, v prípade úmrtia matky požiada o príspevok otec). Výška príspevku v roku 2015 predstavuje sumu 829,86 €, v prípade ak žena poradí štvrté alebo viac detí je čiastka znížená na sumu 151,37 €.

V prípade, ak mamička privedie na svet dvojičky zvyšuje sa suma príspevku len o 75,69 €, čiže nedostane na každé dieťatko príspevok zvlášť, ale len jeden a k nemu malý príspevok.

Nezabudnite, že na tento príspevok máte nárok len v prípade, ak sa dieťa dožije 28 dní. K žiadosti je potrebné priložiť aj potvrdenie od gynekológa (o tom, že sa matka zúčastňovala poradní) a zmluvu s detským lekárom o zdravotnej starostlivosti, plus rodný list dieťaťa.

O tento príspevok musí rodič požiadať najneskôr do 6.mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. V prípade, ak do 6.mesiacov rodič o príspevok nepožiada zaniká mu nárok na tento príspevok.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.