Materský príspevok v roku 2016

0 421

Od 1.januára 2016 sa zvyšuje materský príspevok zo súčastných 65% na 70% vymeriavacieho základu ženy.  Zo zvýšenia sa môžu tešiť aj tie ženy, ktoré na materskú nastúpili ešte počas roka 2015 a na materský príspevok majú nárok aj v roku 2016. Sociálna poisťovňa každú ženu na zvýšenie upozorní listom. Nárok na príspevok má každá žena, ktorá bola pred pôrodom zamestnaná , teda aj nemocensky poistená po dobu minimálne 270 dní počas posledných dvoch rokov.

Minimálna materská dávka sa bude aj naďalej vyplácať v sume 276 €, pričom je však stanovená aj maximálna horná hranica v sume 819 € pri 31.dňovom kalendárnom mesiaci.

Materská dávka sa žene vypláca po dobu 34.týždňov pri narodení jedného dieťaťa, v prípade narodenia dvoch či viac detí je dávka vyplácaná po dobu 43.týždňov.

Po ukončení vyplácania materskej dávky môže matka, či otec požiadať o rodičovský príspevok.

 

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.