Prídavok na dieťa v roku 2017

0 475

Na základe rozhodnutie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, a samozrejme, keďže naša vláda nerozhodla inak, aj v roku 2017 zostáva výška prídavku na dieťa nezmenená, a teda činí sumu 23,52€ .

Prídavok na dieťa predstavuje sociálnu dávku, ktorú štát každý mesiac vypláca stanovenej osobe (rodič či iná stanovená osoba) na výživu a výchovu neopatreného dieťata najdlhšie do dovŕšenia 25.rokov veku dieťaťa po splnení stanovených podmienok.

O poskytnutie prídavku na dieťa je potrebné požiadať písomne na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska žiadateľa, prípadne aj elektronicky, ak má osoba aktivovaný zaručený elektronický podpis.

Podpora sa vypláca spätne, čiže za predchádzajúci kalendárny mesiac.

 

 

Zdroj článku: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/pridavok-dieta/

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.