Zvýšenie prídavku na dieťa už od júla 2022

0 399

Väčšina rodičov zostala milo prekvapená, keď vláda schválila zvýšenie prídavku na dieťa zo sumy 25,88 € na 30 € za každé nezaopatrené dieťa. Tento zvýšený prídavok sa po prvý krát bude vyplácať za mesiac júl v augustovom termíne.

Prídavok na dieťa sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

 

Od júla 2022 do 31.12.2022 sa zvýšila suma daňového bonusu, ktorý sa uplatňuje podľa veku dieťaťa, a to vo výške:

a) 70 eur pre deti do 15 rokov

b) 40 eur pre deti od 15 rokov

 

Ďalšou dobrou správou je, že výška prídavku na dieťa by sa od 1.januára 2023 mala zvýšiť na sumu 40 €.

Takisto by sa od 1.januára 2023 mala zvýšiť aj výška daňového bonusu na 100 € a 50€ podľa veku dieťaťa.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.