Prázdniny sa blížia ku koncu: Treba si robiť s deťmi domáce úlohy? A dokedy?

0 185

Účel domácich úloh

Predtým, ako sa pustíme do toho, koľko času by rodičia mali stráviť s deťmi pri riešení domácich úloh, je dôležité pochopiť, aký účel tieto činnosti vôbec majú. Nie je to žiadny výmysel, ako vyplniť deťom a rodičom obdobie po práci a škole, ale spôsob, ako posilniť a rozšíriť vedomosti detí.

Pravidelným vykonávaním domácich úloh od útleho detstva, ktoré nemusia byť len tie školské, podporujete u svojich detí rozvoj ich samostatnosti, disciplíny a zodpovednosti. Samozrejme, malým deťom treba v tomto smerovaní pomôcť a úlohy s nimi do určitého obdobia aj robiť.

Úloha rodičov pri domácich úlohách

Úloha rodičov pri domácich úlohách predstavuje pre deti v prvom rade podporu a z časti aj určitú formu pomoci pri procese samovzdelávania. Každé dieťa je iné, čo znamená, že aj úloha rodičov bude od dieťaťa k dieťaťu vždy rôzna. V žiadnom prípade však nie je vhodné, aby rodičia tieto povinnosti za svoje deti plnili, pretože to ich osobnému rozvoju vôbec nepomôže a naopak môže ublížiť.

Pri úlohách by mali rodičia predstavovať iba pomoc vo forme odpovedí na niektoré nejasné otázky a organizácie času. Znamená to vytvoriť deťom také prostredie, ktoré je ideálne na jednoduché spracovanie úloh, čím sa podporuje ich vzdelávanie a formuje zodpovednosť v prístupe k povinnostiam.

Ako dlho by rodičia mali pomáhať deťom s domácimi úlohami?

Vek dieťaťa je hlavným faktorom, ktorý určuje, koľko času by rodičia mali stráviť pri pomoci s domácimi úlohami.

  • U predškolských a školských detí na úplne prvom stupni zohrávajú rodičia pri plnení domácich úloha aktívnu rolu. Okrem pomocnej ruky, môžu v tomto procese sledovať rodičia aj pokrok svojho dieťaťa, vysvetľovať mu nové koncepty a viesť ho cez rôzne úlohy k čoraz lepším výsledkom nielen v škole. Takáto podpora by podľa odborníkov mala byť u najmenších a školopovinných deti zo strany rodičov v časovom horizonte od 20 do 30 minút.

  • Rodičia detí v štvrtom a piatom ročníku základnej školy by mali začať od priamej pomoci postupne upúšťať a podporovať samostatnosť dieťaťa. Dôležité je podporenie rutiny a poskytnutie pomoci, keď ich dieťa narazí na prípadný problém, čo by nemalo rodičom zabrať viac ako 30-45 minút denne. Treba si tiež uvedomiť, že niektoré druhy učiva môžu byť už náročnejšie.

  • Pre vyššie ročníky by mali byť rodičia pri plnení domácich úloh už len poradcami než aktívnymi účastníkmi. Tu nastupuje väčšinou tiež kontrola toho, v akej miere ste vo svojom dieťati vypestovali potrebnú zodpovednosť pre plnenie svojich povinností. Viac menej sa v tomto prípade tiež rodičia zameriavajú na kontrolu kvality práce a pomáhajú deťom s diskusiou o problémoch a riešeniach.

Ako rodič by ste sa mali snažiť nájsť v tejto pomoci tiež správnu rovnováhu. Veľká pomoc môže ohroziť samostatnosť dieťaťa a tá minimálna naopak spôsobiť zlyhanie, ktoré môže ohroziť jeho budúcnosť a kariéru.

Zdroj obrázka:

Veja/Shutterstock.com

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.