Ak to začnete robiť inak a lepšie, bude sa vám kráčať životom ľahšie

0 392

A platí to doslovne. Vieme, že priviesť na svet dieťa nie je žiadna sranda, ale život s ním vám bude potom najväčšou odmenou za menšiu bolesť, ktorú ste pri jeho narodení možno pociťovali. Aby to bolo naozaj dokonalé, začnite využívať pri výchove a jeho raste efektívne pomôcky. My vám prezradíme, ktoré z nich sú aktuálne a trendy.

Neustále v tesnom kontakte

Normálny vývoj dieťaťa a vytvorenie úspešných ochranných mechanizmov, sú možné len pri dobrom prispôsobení sa sociálnemu prostrediu. Izolácia od rodičov a bratov vedie k pretrvávajúcemu strachu a agresii, tá sa potom stáva prekážkou pre prirodzenú socializáciu. Preto je nevyhnutné, aby ste si od narodenia s ním vytvárali veľmi tesný a blízky vzťah. Kvalitné nosiče detí od toho najmenšieho veku života sú na to najideálnejšie. Vďaka nim môžete byť s novorodeniatkom neustále v tesnom kontakte, a pritom môžete vykonávať aj iné činnosti.

Formujte správne a jednoducho

Matka, hlavná podmienka života a rozvoja dieťaťa. Matka formuje v dieťati budúcu osobnosť, schopnú odolávať zmenám životného prostredia a zvládnuť stres. V tejto základnej úlohe zohráva pripútanosť alebo pocit lásky, ktorý vzniká medzi dieťaťom a jeho matkou, veľmi dôležitú úlohu.

Vytvorené citové puto medzi týmito osobami pomáha nakoniec obom zúčastneným stranám, no pre bezmocné dieťa je to pocit maximálnej možnej ochrany pred nebezpečenstvom v každom jednom smere. Všetky tieto činnosti a procesy budú vďaka zaobstaraniu si šatiek  na nosenie detí oveľa príjemnejšie a ľahšie aplikovateľné do praxe.

Zázračný  liek na spanie

Vedeli ste o tom, že upokojujúci účinok materského „pachu“ sa používa na liečbu porúch spánku dieťaťa? Zrejme áno, a určite ste na to prišli už aj na základe vlastných skúseností. Opäť je to teda tesná blízkosť matky s dieťaťom.

Vecičky od šikovnej mamičky

Aby ste sa nemuseli od neho vzdialiť ani na krok, a pritom mohli vykonávať aj niektoré jednoduchšie práce v domácnosti, neváhajte vyskúšať tieto vecičky od šikovnej mamičky. Sama a na základe vlastných skúseností sa rozhodla prísť na trh s niečím, čo by každej jednej matke mohlo život s novorodencom a malým dieťatkom uľahčiť. Tak sa o tom skúste presvedčiť.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.