NARKOLEPSIA – Ochorenie, ktoré nebolí, ale ubližuje: Neodkladajte jeho liečbu, kým nebude neskoro

Narkolepsia je chronické neurologické ochorenie charakterizované narušenou schopnosťou regulovať spánkové cykly, čo vedie k neodolateľným a často nečakaným epizódam spánku počas dňa. Tento poruchový a málo známy stav spánku má výrazný dopad na život tých, ktorých postihuje, a to na osobnej, sociálnej aj profesionálnej úrovni.

0 166

Ide o ochorenie, ktoré nebolí, ale ubližuje natoľko, že vás môže ohroziť na živote.

Narkolepsia: Chronický zápas so spánkom, ktorý mení životy bez varovania

Narkolepsia je chronické neurologické ochorenie, ktoré ovplyvňuje reguláciu spánku a bdenia. Odborne ide o poruchu regulácie spánkového rytmu a prechodov medzi rôznymi fázami spánku.

Hlavnými príznakmi narkolepsie sú náhle a neovládateľné denné epizódy ospalosti, ktoré môžu nastať kedykoľvek počas dňa. Pacienti s narkolepsiou často trpia aj catalepsiami (strnulé, držanie tela, chorobné stuhnutie svalov pri hysterickom záchvate, pri hypnóze), snami pri bdení a poruchami nočného spánku.

Ochorenie, ktoré nie je výsadou žiadnej špecifickej skupiny ľudí a môže postihovať naozaj každého, je najhoršie v tom, že vážne ovplyvňuje kvalitu a bezpečnosť života či každodenne vykonávané aktivity.

Bezbolestné, ale nepríjemné prejavy narkolepsie sa veľmi často ohlasujú pri riadení vozidla, v práci pri obsluhe strojov, počas štúdia alebo pri vykonávaní iných bežných činností. Dobrou správou však je, že ak sa ochorenie začne liečiť včas, postupne začne strácať na svojej sile a kvalita vášho života sa môže výrazne zlepšiť.

    1. Prečo ľuďom komplikuje život?

Presná príčina narkolepsie nie je úplne jasná, najčastejšie sa však spája s genetickými, imunitnými a environmentálnymi faktormi.

To znamená, že dôvodom možného výskytu narkolepsie u vás môže byť rodinná anamnéza. Viaceré dôkazy naznačujú, že ochorenie spôsobujú aj poruchy imunitného systému. Konkrétne ide o poruchu v produkcií neurotransmitéra orexínu (hypokretínu) v mozgu, čo má za následok narušenie regulácie spánku a bdenia.

Aj niektoré environmentálne faktory, ako infekcie vírusmi, stres alebo traumatické udalosti, môžu byť spúšťačmi narkolepsie u jedincov s genetickou predispozíciou. Toto chronické neurologické ochorenie môže vyvolať aj chemická nerovnováha v mozgu, spôsobená zníženými hladinami orexínu, ktorý zohráva pri regulácii spánku a bdenia dôležitú úlohu. Zriedka bývajú dôvodom narkolepsie aj poranenia mozgu.

Ako sa dá narkolepsia liečiť?

Nutkanie náhlej, ale nežiadúcej potreby spánku počas dňa, sa dá liečiť rôznymi spôsobmi, pričom terapia býva zameraná na kontrolu príznakov a zlepšenie kvality života pacienta.

  • Stimulačné lieky: Ak je pre vás tento stav neprijateľný a zároveň jeho intenzita vysoká, asi najlepším spôsobom liečby je odborný lekár, ktorý vám predpíše lieky na kontrolu ospalosti a zvýšenie bdelosti.

  • Regulácia spánkového režimu: Pravidelný spánkový režim, vrátane náležitého nočného odpočinku, môže pomôcť minimalizovať príznaky narkolepsie.

  • Zmeny v životnom štýle: Opatrenia, ako napríklad obmedzenie konzumácie alkoholu, kofeínu a regulácia stravovacích návykov, môžu byť tiež užitočné. Veľmi dobré je podľa štúdií napríklad aj cvičenie.

  • Podpora psychoterapie: Psychoterapia, najmä kognitívno-behaviorálna terapia, môže pomôcť pacientom zvládať stres a emocionálne ťažkosti spojené s narkolepsiou.

Narkolepsia je možno tichým, ale zároveň zničujúcim spoločníkom v životoch tých, ktorí ňou trpia, a predstavuje omnoho viac než len príležitostné únavy počas dňa. A aj keď je fyzicky bezbolestná, emočné a sociálne náklady môžu byť obrovské, obzvlášť vtedy, ak je jej liečba neskorá alebo neadekvátna.

Zdroj obrázkA: fizkes/Shutterstock.com

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.