Materská v roku 2021

0 700

O výške materskej dávky rozhoduje Váš príjem za predchádzajúci rok. Na to, aby Vám vznikol nárok na materskú, musíte spĺňať niekoľko podmienok. Keď splníte tie najpodstatnejšie, prichádza na rad to, aká bude samotná výška materskej. Ak zarábate minimálnu mzdu, nemusíte to hneď znamenať, že aj vaša materská bude minimálna. Práve naopak, ak máte k dispozícií voľné peniažky, je dobré pouvažovať nad tým, ako sa na materskú „zabezpečiť“, potom môže byť vaša materská aj maximálna. Viete o akej sume je reč? Maximálne materské v roku 2021 môže dosiahnuť sumu až 1 669,50 € v kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní, čo je myslím si skutočne zaujímavá sumička. Neznamená to ale, že takúto slušnú sumičku bude vyplácať sociálna poisťovňa len žene, ktorá mala mzdu takmer 2.200 € v hrubom. Kľudne sa k takejto sume môže dopracovať každá žena, ktorá sa rozhodne, že bude dobrovoľne nemocensky poistenou osobou a bude si po dobu 25 týždňov pred plánovaným nástupom na materskú platiť maximálne doborovoľné nemocenské poistenie.

Základnou podmienkou na to, aby mohla žena poberať materskú dávku, je, že musí byť nemocenky poistenou osobou. Druhou podmienkou je, že za posledné 2 roky musí mať odpracovaných minimálne 270 dní, čiže nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní pre pôrodom alebo pred dňom nástupu na materské.

Kto má teda na materskú nárok?

  • zamestnanec – čiže ak bola žena pred nástupom na materskú zamestnaná na TPP
  • SZČO – čiže samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bola povinne nemocensky poistená
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Ak bola žena pred nástupom na materskú zamestnaná, bude výška jej materskej v podstate korešpondovať s čistou mzdou, ktorú poberala v práci.

Výška materského v roku 2021 je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)

Žena nastupuje na materskú od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár. Môže však na materskú nastúpiť aj skôr, a to od začiatku 8. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určil lekár.
Žena poberá materskú do zániku 34. týždňa od vzniku nároku na materské (to je celková dĺžka poberania materskej je teda 34.týždňov či už nastúpi na materskú 6 alebo 8 týždňov pred dňom narodenia dieťaťa). Osamelá matka má nárok na poberanie materskej dávky po dobu 37 týždňov. Žena, ktorá poradí dvojičky, ale viac detí naraz, poberá materské po dobu 43 týždňov.

V prípade otca, je dĺžka trvania materskej kratšia, otec môže materskú poberať po dobu 28.týždňov.

Po skončení materskej musí žena požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny o vyplácanie Rodičovského príspevku, ktorý sa zvýšil a aktuálne sa vypláca v dvoch sadzách, a to: 275,90 € (pre ženu, ktorá nepreacovala) a 378,10 € (pre ženu, ktorá pred materskou pracovala).

Okrem toho, pri narodení dieťaťa dostanete od štátu tzv. Príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 829,86 € (dieťa z prvého až tretieho pôrodu) – o tento príspevok musíte požiadať, nevypláca sa automaticky.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.