Materská v roku 2020

0 479

Ak sa chystáte budúci rok na materskú zbystrite pozornosť. Od nového roka sa zvyšuje tak minimálna ako aj maximálna materská dávka. Takže budúce mamičky sa môžu tešiť, že im do rodinného rozpočtu pribudne niekoľko euro viac, ako keby boli na materskú nastúpili v tomto roku.

Tak ako platilo aj teraz, aj naďalej sa materská počíta z denného vymeriavacieho základu vo výške 75%. Denný vymeriavaci základ sa počíta z hrubého príjmu za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vzniká nárok na materskú dávku. Takže ak na materskú nastúpite napríklad od 1.1.2020 Sociálna poisťovňa bude pri výpočte materskej vychádzať z Vášho hrubého príjmu za obdobie 1.1.2019 až 31.12.2019.

Pokiaľ ste si platili vyššie odvody (ak bol v roku 2019 Váš vymeriavaci základ v min. výške 2.026 €, čiže vo výške 2-násobku primernej mzdy z roku 2018) prináleží Vám maximálna materská. Výška maximálneho denného vymeriavacieho základu bude u Vás predstavovať sumu 66,6083 € čiže 75% z tejto sumy je čiastka 49,9563 € a toto bude Vaša denná dávka.

V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní prináleží žene na materskej 1.498,70 € a v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní jej bude vyplatená čiastka 1.548,70 €.

Kto a za akých podmienok má nárok na materskú dávku?

Nárok vzniká zamestnancovi, zárobkovo činnej osobe ktorá je povinne nemocensky poistená, dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a osobe, ktorá je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Vyššie uvedené osoby majú nárok na materskú v prípade, ak boli najmenej 270 kalendárnych dní pred pôrodom nemocensky poistené (v priebehu 2 rokov). V deň nástupu na materskú je daná osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia.

Štandardne u matky dieťaťa trvá nárok na materské 34 týždňov, ak sa matke narodia dvojičky má nárok na materské po dobu 43 týždňov.

 Nezabúdajte na to, že ak ste pracovali a budete dostávať materskú, tak po jej skončení budete mať nárok aj na vyšší rodičovský príspevok (a to aj v prípade ak ste boli dobrovoľne nezamestnaná a platili ste si nemocenské poistenie čiže ste mali nárok na materskú). Od 1.1.2020 bude rodičovský príspevok vo výške 370 €. Rodičia, ktorí nepracovali budú dostávať rodičovský príspevok vo výške 270 €.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.